• logo

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ile 19/06/2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara göre aşağıda tapu nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz üzerinde 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

yatırım ilan5akçakale