• logo

İlimiz Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünce İlimiz Merkez Köylerinde Bulunan Hazineye Ait Taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Gereğince Açık Teklif Usulü İle Satışı Yapılacaktır

ilan(2017-8)+(1)