• logo

İlimiz Kelkit İlçesine bağlı köylerde bulunan Hazineye ait ekli ilan metninde tapu ve ihale bilgileri yazılı 2 adet taşınmaz malın satış, ihaleleri kendi hizasında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

İlan+Metni